We hebben twee facebook pagina’s, een algemene pagina toegankelijk voor iedereen met nieuws en mededelingen vanuit het bestuur en een pagina uitsluitend voor leden dat dienst doet als forum om bvb afspraken te maken of vangsten te melden, specifieke vragen te stellen, kortom een soort forum.

Onze facebook ledenpagina:

https://www.facebook.com/groups/374918332651427

Algemene FB pagina:

Vlaamse Roofvis Federatie

2 weeks 1 day ago

F O T O W E D S T R I J D
We zijn er uit! uiteindelijk hebben we 6 foto's gekozen die het boek van Juul Steyn “Denken als een vis” kunnen winnen. Nu is het aan de finalisten om zo veel mogelijk likes bij hun foto te verzamelen. Degene die tegen vrijdag 16 oktober om 20:00 de meeste likes achter zijn foto verzameld heeft krijgt het boek toegestuurd.
Succes iedereen
Diederik Deridder Renaat Vanoost Driss Devisser Ann Mertens Bart de Pauw en Danny Van der Sande

Vlaamse Roofvis Federatie

2 weeks 5 days ago

F O T O W E D S T R I J D
Nog twee dagen om kans te maken op het fantastische roofvissershandboek van Juul Steyn “Denken als een vis” !

Stuur een leuke recente roofvisfoto van bij ons (België, Nederland, niet de Caraïben) naar vrfactiviteiten@gmail.com

Om deel te nemen gelden volgende regels:
Je bent lid of je wordt lid van VRF
Je mag maar met één foto deelnemen en enkel de eerste foto die je verstuurt komt in aanmerking
Enkel de foto verstuurd naar vrfactiviteiten@gmail.com met als onderwerp "Fotowedstrijd 2020" komt in aanmerking
Een klein beetje tekst bij de foto mag maar moet niet
De foto moet vóór 10 oktober in onze mailbox zitten
De foto met de meeste likes op onze Facebookpagina op 16 oktober om 20:00 wint
Succes Iedereen!
Het VRF bestuur.

Vlaamse Roofvis Federatie

1 month 3 days ago

De VRF mag een exemplaar van Juul Steyn’s roofvissershandboek “Denken als een vis” weggeven!

Om kans te maken op een gratis exemplaar hebben we een kleine wedstrijd opgezet voor onze leden. Stuur een leuke recente roofvisfoto van bij ons (België, Nederland, niet de Caraïben) naar vrfactiviteiten@gmail.com vóór 10 oktober met als subject “Fotowedstrijd 2020”. Het bestuur pikt er, de volgens ons, 5 beste foto's uit en die worden dan op 12 oktober op onze facebookpagina geplaatst. De foto met de meeste likes op vrijdag 16 oktober om 20:00 krijgt het boek toegestuurd!

Het 320 pagina’s tellende boek staat boordevol tips voor zowel de beginnende als de wat meer ervaren roofvisser in de Benelux. Geen verhalen over exotische trips naar afgelegen tropische wateren, maar handige info voor wie zich wil verdiepen en bekwamen in de onderwater predatoren die rondzwemmen in Nederland en België.
Voor wie eens wil proeven van het roofbleien of meervallen op de grote rivieren, eens wil zeebaarzen tussen de rotsblokken van onze riviermondingen, streetfishen in een stadscentrum,… vindt in dit boek alle info om succesvol aan de slag te gaan.
De vlot lezende en goed geïllustreerde stukken van Juul Steyn zijn aangevuld met artikels, geschreven door het kruim van de huidige roofvisscène die ook kwistig met tips en tricks strooien.

Om deel te nemen gelden volgende regels:

Je bent lid of je wordt lid van VRF
Je mag maar met één foto deelnemen en enkel de eerste foto die je verstuurt komt in aanmerking
Enkel de foto verstuurd naar vrfactiviteiten@gmail.com met als onderwerp "Fotowedstrijd 2020" komt in aanmerking
Een klein beetje tekst bij de foto mag maar moet niet
De foto moet vóór 10 oktober in onze mailbox zitten
De foto met de meeste likes op onze Facebookpagina op 16 oktober om 20:00 wint
Succes Iedereen!

Vlaamse Roofvis Federatie

1 month 1 week ago

Online VRF vergadering, corona proof.
Op de agenda
Vissterftes
VZW werking
Stewardwerking
Enkele visdagen op exclusieve waters
Fotowedstrijd
...
We houden jullie op de hoogte

Vlaamse Roofvis Federatie

1 month 3 weeks ago

Voila, 't is gebeurd...
VRF is vanaf heden officieel een VZW.
Waarom??? Zullen een heleboel vissers zich afvragen?
Wel, omdat de VRF een solide partner wil zijn van overheden, organisaties en hengelaars voor overleg en samenwerking om de roofvisstand in Vlaanderen te verbeteren en te beschermen.
Ook om steward-werkingen op te richten en te ondersteunen was een VZW-statuut dringend nodig.
We zijn dus klaar om ook de volgende jaren met veel moed en goesting te bouwen aan een betere wereld voor onze roofvissen.

Vlaamse Roofvis Federatie

2 months 4 days ago

Als het opwarmt en ons zoete water steeds minder zuurstof bevat, is het niet echt verstandig om snoeken te targetten. Dat is ondertussen wel algemeen bekend.

Zoute zeebaarzen zijn dan een schitterend alternatief. Mooie sterke vissen die je met wat kennis en doorzettingsvermogen goed kan vangen aan een gewone snoekbaars-setup.

Spijtig genoeg staat het zeebaarsbestand zwaar onder druk. De vissen groeien erg traag en worden heel intensief bevist door de Europese vissersvloot.

Afgelopen week hielpen we mee om enkele zeebaarzen te voorzien van een zendertje. De met de hengel gevangen zeebaarzen krijgen na een bad in verdovende kruidnagelolie, een zendertje ingeplant dat een signaal uitzendt dat kan opgepikt worden door de 170 antennes die op de zeebodem werden achtergelaten in onze Noordzee.
Dit wetenschappelijk onderzoek wil in kaart brengen hoe onze zeebaarzen zich gedragen en beter beschermd kunnen worden.

Vang je een zeebaars met een "tag" achter de rugvin of vind je een zendertje tijdens een strandwandeling, neem dan contact op met de onderzoekers Jolien.Goossens@ugent.be of Jan.Reubens@vliz.be
www.focus-wtv.be/nieuws/zeebaarzen-krijgen-zender-mee

Vlaamse Roofvis Federatie

3 months 2 weeks ago

Iets wat steeds terugkomt als er wordt gevraagd naar wat hengelaars anders en beter willen, is het: méér controle én strengere straffen.
Daarom zijn we verheugd onderstaande mededeling te kunnen verspreiden:

Natuurinspectie heeft haar handhavingsbeleid aangepast. Vroeger werd bij een 1e overtreding nog een aanmaning/waarschuwing gegeven, sedert kort is dat metéén PV.
Er wordt ook veel sneller overgegaan tot inbeslagname van materiaal (bvb. vissen met meer dan 2 hengels = inbeslagname van alle hengels).
Hengelen in een verboden zone of reservaat kan je 500€ boete opleveren.

Vlaamse Roofvis Federatie

4 months 4 days ago

Na overleg is er een mooie stap gezet in het blauwalgenverhaal!
Een automatisch visverbod komt er niet!
Opgepast, gemeentes kunnen wél nog steeds een verbod uitvaardigen.
Geef je ons een seintje als dit gebeurt?

Vlaamse Roofvis Federatie

4 months 3 weeks ago

Van harte, meer dan verdiend Alain Dillen!
artist: Peter Perch Peter Perch Illustration

Vlaamse Roofvis Federatie

5 months 2 weeks ago

Vorige week konden we meehelpen bij de uitzetting van 2000 jonge bruine forelletjes op enkele bronbeken in de Vlaamse Ardennen. Een project onder de deskundige leiding van Alain Dillen, ondersteund door Vliegvissen Vlaamse Ardennen vzw
De forelletjes zijn afgelopen winter geboren en opgekweekt in het visteeltcentrum van het INBO in Linkebeek.
De wilde beekforel heeft het niet makkelijk in onze beken en rivieren, maar hoort er absoluut thuis.
Daarom is de VRF blij dat ze kunnen bijdragen aan het herstel van de populatie van deze prachtige roofvis!

Vlaamse Roofvis Federatie

5 months 3 weeks ago

‼️Eindelijk duidelijkheid! Officiele toestemming volgens volgende regels:‼️

🎣 WAT MAG?🎣

▶️ Je mag gaan hengelen (met eigen materiaal), samen met de mensen die onder hetzelfde dak wonen;

▶️ Je mag bijkomend aan de mensen onder hetzelfde dak ook vergezeld zijn van twee andere mensen, dit moeten wel steeds dezelfde zijn. De afstand tussen jou en deze mensen moet altijd minimaal 1,5 meter kunnen bedragen;

▶️ Je mag jezelf met een vervoermiddel verplaatsen om te gaan hengelen. Er is geen concrete afstandsbegrenzing, maar de verplaatsing dient beperkt te zijn. Gebruik je gezond verstand en blijf in je eigen omgeving. Mensen die onder hetzelfde dak wonen mogen zich in hetzelfde vervoermiddel bevinden;

▶️ Alle vormen van hengelen zijn toegelaten, dus ook (belly)bootvissen. ‼️Bootvissen kan enkel alleen of met mensen die onder hetzelfde dak wonen‼️ Immers, de minimale afstand van iemand die niet onder hetzelfde dak woont (1,5m) kan hier niet altijd gegarandeerd worden;

▶️ Je mag aan dezelfde vijver vissen waar ook andere mensen aan het vissen zijn, maar de minimale afstand van 1,5m moet steeds gerespecteerd zijn;

▶️ Nachtvissen is toegestaan, uiteraard met respect voor de basisrichtlijnen;

▶️ De toiletten en drankautomaten kunnen ter beschikking gesteld worden, daar waar dat een optie is.

🚫 WAT MAG NIET? 🚫

🚫 Er mogen geen wedstrijden gehouden worden;

🚫 Kleedkamers, douches en cafetaria’s blijven gesloten;

🚫 Verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan;

🚫 Je mag niet ter plaatse blijven zitten, terugkeer naar huis na de activiteit is verplicht

www.natuurenbos.be/coronavirus-en-hengelen

Vlaamse Roofvis Federatie

6 months 2 days ago

Door de Corona-crisis is de grootste vervuiling die we ooit op de Schelde gehad hebben een beetje naar de achtergrond verdrongen maar in Vlaanderen zijn we aan een grote milieuramp ontsnapt.
Door een dijkbreuk bij de firma Tereos is 100.000m3 bietenpulp en spoelwater in de Schelde terecht gekomen.
Een ongeziene samenwerking tussen Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij - VMM, Vlaamse Waterweg, INBO, Aquafin NV, privé bedrijven, brandweer, civiele bescherming, hengelstewards van Sportvisserij Vlaanderen vzw en vele vrijwilligers heeft er, door beluchting, zuivering en afscheppen van vis in nood, voor gezorgd dat de sterfte in Vlaanderen tot nu toe beperkt gebleven is, dit in tegenstelling tot Frankrijk en Wallonië waar ze 87km dode rivier hebben en 100 ton dode vis te betreuren valt. De vuilvracht is nu alle sluizen en stuwen van de Boven Schelde gepasseerd en door zuivering en beluchting sterk verdund waardoor de gevolgen verder beperkt zouden moeten blijven. Ons VRF bestuurslid en hengelsteward Koen Vandecauter was er 4 dagen bij en heeft alles intens meegemaakt.

Vlaamse Roofvis Federatie

6 months 2 weeks ago

De laatste tijd verschijnt er nogal wat commentaar mbt de hengelsport. Als VRF staan wij 100% achter het standpunt van onze collega's van de Vereniging van Belgische Karpervissers vzw

STANDPUNT VBK INZAKE HET HUIDIGE HENGELSPORTVERBOD

Nog steeds is er in ons land een verbod op hengelsport van kracht. Dit al zeker tot 19 april, met kans op verlenging tot 3 mei. Of dat laatste bewaarheid wordt, of dat er misschien toch een versoepeling komt, weten we woensdag aanstaande. Afgaande op de forse stijging van het aantal overtredingen tegenover de huidige maatregelen gedurende de laatste dagen (ook door vissers trouwens), durven we te vrezen voor een mogelijke versoepeling. Laat ons echter vooral hopen dat de opgestoken middelvinger van heel wat mensen zich binnenkort niet aftekent in een nieuwe stijging van besmettingen met Covid-19… Aan zij die de maatregelen opvolgen zoals gevraagd: dankjewel.

Op sociale media (where else?) borrelen momenteel heel wat frustraties. Er wordt door een aantal vissers gekapt op de regering, op VBK, op ANB, op ‘de groenen’,… Veelal berusten die tirades en veronderstellingen op weinig tot niks, op subjectieve bedenkingen, op fake news. Dat laatste is heden ten dagen gemeengoed en veel ‘lichtende voorbeelden’ uit de (internationale) politiek of sites van meer dan bedenkelijk allooi doen niets anders dan (vaak schadelijke) onzin de wereld in te sturen. Nogal wiedes dat die voorbeelden gevolgd worden…

Om enige klaarheid te scheppen, een kleine mededeling.

VBK heeft, evenals het ANB en Sportvisserij Vlaanderen, de crisiscel van de federale overheid trachten te adviseren m.b.t. hengelsport in tijden van lockdown. Ons advies was en is, om hengelen toe te staan zoals in één van de eerste fases van de maatregelen was bepaald. Dat wil dus zeggen: individueel hengelen toegestaan, wedstrijden voorlopig opschorten, eventuele kantines voorlopig dicht. Ook bootvisserij hadden wij als VBK graag toegestaan gezien.

Onze adviezen zijn echter niet weerhouden. Dit omdat men (federale overheid) de boodschap graag overduidelijk wilde houden (“Blijf in uw kot!”) en omdat men besefte dat voor de ene uitzondering men ook tig andere uitzonderingen zou moeten toestaan.

We hebben tenslotte nog duidelijk gemaakt dat we vissen, als onderdeel van een reeks individuele sportieve buitenactiviteiten, graag als een van de eerste versoepelingen zouden zien.

Afsluitend nog een laatste oproep. Ga alstublieft uit van de meer dan goede bedoelingen van de federale overheid, want die zijn er wel degelijk met karrenvrachten. Men laat zich op dat niveau adviseren door wetenschappers en men weegt wel degelijk beslissingen zeer nauwgezet af. Als een goed huisvader optreden, zorgt er echter ook voor dat je soms leden uit het gezin moet teleurstellen. Dat heet leiderschap. Dat je daar door sommigen, op sommige momenten bagger voor over het hoofd krijgt gegoten (al is spuwen ook hip tegenwoordig…), dat hoort er sinds mensenheugenis bij.

Als VBK niet meteen mee op de kar springt met het delen van memes of het verspreiden van een enquête van een regionale krant (wat denken ze daar trouwens mee uit te halen, verder dan het creëren van onrust en stemmingmakerij), dan wil dat niet zeggen dat VBK niet voor een versoepeling van de regels is. Als Vlaamse federatie – die op dit moment óók onder de federale fase valt – is het onze plicht om op een serene wijze om te gaan met de huidige situatie, vissers op te roepen tot geduld en verantwoordelijkheidszin, en op een tactvolle en beleefde wijze onze standpunten en argumentatie kenbaar te maken aan de beleidsvoerders en hun adviseurs. En dat gebeurt tot spijt van wie het benijdt best niet via de sociale media. Dat zouden sommige politici misschien beter ook eens beseffen…

Zorg goed voor jezelf, en voor elkaar. En dat we snel in goede gezondheid terug mogen hengelen! Als het van ons afhangt, samen met andere individuele natuur- en buitenactiviteiten/sporten vanaf 19 april. Maar als men daarover ondanks vragen en argumenten straks anders beslist, accepteren we dat ook.

Vlaamse Roofvis Federatie

8 months 2 weeks ago

Deze middag is de mailing voor lidmaatschap vertrokken naar de individuele leden die niet aangesloten zijn bij een van onze roofvisclubs. Leden van aangesloten roofvisclubs zijn automatisch lid bij de VRF. Dankzij jullie steun wegen we sterker door op het beleid en zorgen we samen voor verbetering van de roofvistoestand in Vlaanderen.
Individueel lidmaatschap bedraagt ook dit jaar opnieuw €18 en wordt door de meeste ziekenfondsen bijna integraal terugbetaald.

De mailing met alle details vinden jullie hier terug:
mailchi.mp/33ebdb0daf6f/vrf-ledenbijdrage-4896769

Vlaamse Roofvis Federatie is with Koen Vandecauter.

8 months 2 weeks ago

Afgelopen zaterdag hebben 12 bellyboaters, 3 rubberbootvissers en 1 moedige kantvisser hun vis-skills gebruikt om het roofvisbestand van de Gavers in Geraardsbergen in kaart te brengen.
Als toppers van de onderwater voedselpiramide zijn de snoeken, snoekbaarzen en grotere baarzen de beste graadmeter voor een gezond ecosysteem. Alle andere niveau's van de piramide moeten intact zijn om een goede roofvisstand mogelijk te maken.

De weersomstandigheden vielen best mee, al kregen we vanaf de middag wel wat regenvlagen over ons heen. Een lekkere Geraardsbergse mattentaart zorgde voor wat calorieën voor de interne kacheltjes.

De meeste VRF'ers konden een snoekje vangen. Eén (best wel grote) snoekbaars zag een bellyboat van dichtbij en één klein baarsje liet zich foppen.
De grotere snoekdames lieten zich niet zien.
Een gigantische grootkopkarper zwom tegen Simon's baarsplug aan en zorgde voor een heel lange, zware dril. De dinovis, waarschijnlijk een pak ouder dan zijn vanger, zwom na de vangst met enkele krachtige staartslagen snel weer naar de diepte.

Alle vangstgegevens worden gebundeld en overgemaakt aan de visserijbioloog en het Gaverbestuur die we hartelijk willen bedanken voor de uitstekende samenwerking!