Ontstaan

Enkele belangrijke wijzigingen aan de Wet op de Riviervisserij in Vlaanderen, einde 2003, hebben het roofvisgebeuren in de openbare wateren, nieuw leven ingeblazen.

 • Elke snoek die gevangen wordt in Openbaar Water moet teruggezet worden in het zelfde water.
 • Het vissen vanuit een varende gemotoriseerde boot (lees: trollen) is niet langer verboden.

Deze maatregelen lagen rechtstreeks aan de basis om de visserij op Roofvis in Vlaanderen te organiseren en in goede banen te leiden.

Onder impuls van enkele Roofvisverenigingen zoals

SNB Regio Kempen ’94

HSV Tight Lines

Esox Spinninglcub

De Schutevissers

en HSV De Roofvis

werd op 11 maart 2004 de Vlaamse Roofvisfederatie (VRF), onder de vleugels van De Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (VVHV), het huidige Sportvisserij Vlaanderen, opgericht.
In 2020 zette de VRF een nieuwe stap en werd een Vereniging Zonder Winstoogmerk om nog beter de belangen van alle roofvissers te verdedigen.

 

Aangesloten verenigingen

Esox Spinningclub
Peter Vander Motten

VNR Regio Kempen
Joris Willems

Catch& Release Belgium
Ivo Crabbe

Westhoek Roofvissers
Rik Cappoen

Openstreet Gent
Maarten Roegiers

Vlaamse Vereniging van Meervalvissers
Luc De Lange
vlaamse.meerval.vereniging@gmail.com

Roofvisschool Vlaanderen
Davy Peters

VRF – bestuur

Dagelijks bestuur:

 • voorzitter: 
 • secretaris: Johnny Schots
 • penningmeester: Srdjan Filipovic

Uitgebreid bestuur:

 • Danny Geysen
 • Joris Willems
 • Ivo Crabbe
 • Rik Van Wassenhove
 • Srdjan Filipovic
 • Koen Vandecauter
 • Alexander Vandekendelaere
 • Luc Delange
 • Paul Temperville
 • Rik Cappoen

Meer informatie over de bestuursleden