Wat krijg je hiervoor terug ?

 • Belangenbehartiging (= verbetering van de roofvistoestand in Vlaanderen)
 • Een hengelsportverzekering via Sportvisserij Vlaanderen.
 • Gratis inkom of korting bij evenementen georganiseerd door de VRF.
 • Enkele georganiseerde visdagen.

Hoe word je lid van de VRF?

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 20 EURO (*)(**). Dit bedrag maak je over op rekening
IBAN: BE73 7330 2046 0360, Bic: KREDBEBB op naam van de Vlaamse Roofvisfederatie, Raketstraat 60, 9000 Gent. 

(*) 5 EURO voor jeugdleden jonger dan 18 jaar.
Indien je lid bent van SNB Kempen, HSV Tight Lines, Esox Spinningclub, Westhoek Roofvissers en Catch and Release Belgium ben je automatisch lid van VRF.

Lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot 31 december. Wel vragen we jou, om administratieve redenen, je lidmaatschap te voldoen voor eind februari. Bestaande leden krijgen hiervoor jaarlijks een uitnodiging via mail, brief of hun club. Nieuwe leden die aansluiten na november van het lopende jaar krijgen de resterende maanden gratis lidmaatschap en verzekering tot 31 maart het jaar er op.

Vul onderstaand formulier in wanneer je lid wil worden van de Vlaamse Roofvis Federatie.
Bij adreswijziging vragen we ook onderstaande gegevens opnieuw in te vullen.

  Voornaam:

  Naam:

  Geslacht (Man/Vrouw/X):

  Straat + nr:

  Postcode:

  Gemeente

  Telefoon/gsm (enkel cijfers):

  E-mail:

  Geboortedatum (DD/MM/JJJJ):

  Rijksregisternummer (JJ.MM.DD-NNN.NN):

  Vertel eens iets over jezelf. Welke visserij doe je graag? Wat verwacht je van de VRF?

  Mocht je een probleem ondervinden met het invulformulier kan je ons hiervan via email naar johnnyschots (at) telenet.be op de hoogte brengen.

  (**) De VRF is een erkende sportclub. De meeste mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst van € 15,- op jaarbasis.

  Hiervoor dien je het aanvraagformulier van uw mutualiteit in een aan u (of aan u mutualiteit) geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag te bezorgen aan:

  Johnny Schots – Lindestraat 2 te 2800 Mechelen of via email –> johnnyschots (at) telenet.be